วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีไล่หนูโดยสมุนไพรใกล้ตัว ไล่หนูง่ายๆด้วยวิธีชาวบ้าน ตอนที่ 1


ผมจะมองพุทธศาสนาในแง่นี้ สิงที่ผมสังเกตคือ พระพุทธเจ้าฟานอุบัติชื้นมาเป็นฮินดู-พราหมณ์ แท้ๆ เลย ท่านเกิดในตระกูลวรรณะกษัตริย์จริง แต่เป็นวรรณะกษัตริย์ที่ถือแนวทางความเชื่อแบบพราหมณ์ถือพระเวท พระเวทเองจำแนกออกไปตั้ง 4 อย่าง ฤคเวท ยุรเวท สามเวทอาถรรพเวท แนวคิดเหล่านั้นเป็นแนวคิดแบบเทวนิยม ถ้าเราเอาแนวแบบตะวันตกไปจับ พวกนี้เชื่อเทพเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะก็เชื่อเทพเจ้า พระ-มารดาก็เชื่อเทพเจ้า ทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศความไม่เชื่อ เมื่อท่านตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นใครในสายตาของคนทั้งหลายในยุคนั้น ท่านเป็นคนนอกศาสนาเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า ศาสดาอีกท่านหนึ่งก็เกิดมาท่ามกลางคนยิว ซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าของซนชาติยิว และเชื่อว่า จะมีผู้มา สมุนไพรไล่หนู ปรากฏเป็นศาสดาพยากรณ์ มาแสดงว่าจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างไรและพระเยซูมาประกาศท่ามกลางพวกยิวว่า ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าในแง่ขอิงคนยิว ท่านก็เป็นคนนอกศาสนาเหมือนกัน ดังนั้นสิงที่ท่านได้รับก็คือ ต้องถูกลงโทษศาสนธรรมเป็นแก่นสารร่วมกัน แก่นสารก็คือซึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ พระศาสดาประกาศแก่นสารอันนี้ นั้นคือคาสนธรรมอย่างที่อาจารย์เสน่ห์มองเห็น นอกจากเรื่องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้ว ยังให้มนุษย์อยู่ร่วมกันกับนิเวศน์ ธรรมชาติแวดล้อม อย่างที่ผมใช้คำว่า พระธรรมชาติเจ้า คือสิงที่ไม่เป็นมนุษย์ แต่เป็นทั้ง ต้นไม้ พื้นดินภูเขา แสงแดด นํ้า ฯลฯ แก่นสารเหล่านี้อาจารย์เสน่ห์บอกว่า เหนือพรมแดนและเหนือปัจจัยแบ่งแยกใด ๆในยุควิกฤติของโลกปัจจุบัน ทุกศาสนาจะต้องก้าวข้ามพรมแดนและบริบทเฉพาะของตนเอง นึ่คือข้อเสนอของอาจารย์เสน่ห์ ที่มองเห็นว่า   เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี เแทธวินทิขณะนี้โลกมีวิกฤติ ทุกศาสนาจะต้องก้าวข้ามพรมแดน ขอบเขตจำกัด และบริบทเฉพาะของตนเอง เพื่อประสานกำลัง ให้เกิดพลังแห่งศาสนธรรมในการเผชิญวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นกับมนุษยชาติและนิเวศน์วิกฤตินี้ถึงขั้นเปลี่ยนอย่างรุนแรง รวดเร็ว เหมือนนํ้าเอาไปแช่เย็น ถ้านิ่งๆ ไม่มีการสะเทือน เย็นลง นํ้ายังเป็นนํ้าอยู่ทั้งๆ ที่ถึงจุดควรจะแข็งตัวแล้ว พอสะเทือนก็กลายเป็นแผ่นแข็ง พรวดเดียวเต็มผิวหน้าเลย อย่างในต่างประเทศ นํ้าในสระบางสระพออากาศเย็นลง มันไม่แข็ง แต่อยู่ๆ มันก็พรึบแข็งทันที


มะกรูดไล่หนูแม้แต่ปลาก็หาที่ผุดขึ้นมาหายใจไม่ได้ นิ่คือวิกฤติ มันเป็นการเปลี่ยนทันที เหมือนนํ้าที่เอามาใส่กาต้มแล้ว เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 100องศาที่ความดันปกตินํ้าอาจยังไม่เดือด แต่พอเคาะ ก็เดือดๆ นิ่คือวิกฤติสำหรับชีวิตวันนี้ พรุ่งนี้ ตื่นขึ้นมาก็เสวยสุข ถ้าเกิดรุ่งเช้าแล้ว ไล่หนู ถ้ามันไม่มีรุ่งเช้าจะว่าอย่างไรอะไรทำใทวิกฤติเกิดขึ้น? อาจารย์เสน่ห์ บอกว่า ภายใต้กระแสอวิชชาความไม่รู้ ความโง่ ผมเดาว่าความหมายของอาจารย์ก็คือ ไม่รู้จริงในเรื่องที่ควรรู้ แล้วกระแสโลกาภิวัตน์คือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือว่าทุกแห่งในโลก ข่าวสารข้อมูลถึงกันหมด เป็นการใช้ระบบถ่ายเทข่าวสารข้อมูลชบวนการนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้!ด้ แต่มันอาจจะเป็นขบวนการที่ปรารถนาจะครองโลกนี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ความไม่รู้นี้เองจึงมีความหมายมากเราไม่ได้อยู่ในโลกยุคที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรม ไม่มิ'ใคร’ไปทูลพระองค์ท่านว่า คนรู้บางคนคิดเหมือนพระองค์ในบางระดับ คนกรีกรุ่นเดียวกับพระองค์ท่านก็ประกาศความเป็นอนิจจังในวิถีชีวิตแล้ว  เครื่องไล่หนูราคา แต่ไม่รู้กันความเป็นอนิจจัง ความทนในสภาพเดิมไม่ได้ ลี่งเหล่านี้ รู้!ปแล้วก็เป็นทุกข์หลายแห่งได้ประกาศแต่หลักอนัตตาชองพระพุทธเจ้า รู้สืกว่า'ไม่มี'ใครประกาศจนกระทั่งพระพุทธเจ้าประกาศ แต่โลกเดี๋ยวนี้!มใช่เป็นอย่างนั้น มันรู้กันหมดใครทำอะไรก็รู้กันหมด

วิธีไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น