วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีไล่หนูโดยสมุนไพรใกล้ตัว ไล่หนูง่ายๆด้วยวิธีชาวบ้าน ตอนที่ 1


ผมจะมองพุทธศาสนาในแง่นี้ สิงที่ผมสังเกตคือ พระพุทธเจ้าฟานอุบัติชื้นมาเป็นฮินดู-พราหมณ์ แท้ๆ เลย ท่านเกิดในตระกูลวรรณะกษัตริย์จริง แต่เป็นวรรณะกษัตริย์ที่ถือแนวทางความเชื่อแบบพราหมณ์ถือพระเวท พระเวทเองจำแนกออกไปตั้ง 4 อย่าง ฤคเวท ยุรเวท สามเวทอาถรรพเวท แนวคิดเหล่านั้นเป็นแนวคิดแบบเทวนิยม ถ้าเราเอาแนวแบบตะวันตกไปจับ พวกนี้เชื่อเทพเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะก็เชื่อเทพเจ้า พระ-มารดาก็เชื่อเทพเจ้า ทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศความไม่เชื่อ เมื่อท่านตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นใครในสายตาของคนทั้งหลายในยุคนั้น ท่านเป็นคนนอกศาสนาเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า ศาสดาอีกท่านหนึ่งก็เกิดมาท่ามกลางคนยิว ซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าของซนชาติยิว และเชื่อว่า จะมีผู้มา สมุนไพรไล่หนู ปรากฏเป็นศาสดาพยากรณ์ มาแสดงว่าจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างไรและพระเยซูมาประกาศท่ามกลางพวกยิวว่า ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าในแง่ขอิงคนยิว ท่านก็เป็นคนนอกศาสนาเหมือนกัน ดังนั้นสิงที่ท่านได้รับก็คือ ต้องถูกลงโทษศาสนธรรมเป็นแก่นสารร่วมกัน แก่นสารก็คือซึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ พระศาสดาประกาศแก่นสารอันนี้ นั้นคือคาสนธรรมอย่างที่อาจารย์เสน่ห์มองเห็น นอกจากเรื่องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้ว ยังให้มนุษย์อยู่ร่วมกันกับนิเวศน์ ธรรมชาติแวดล้อม อย่างที่ผมใช้คำว่า พระธรรมชาติเจ้า คือสิงที่ไม่เป็นมนุษย์ แต่เป็นทั้ง ต้นไม้ พื้นดินภูเขา แสงแดด นํ้า ฯลฯ แก่นสารเหล่านี้อาจารย์เสน่ห์บอกว่า เหนือพรมแดนและเหนือปัจจัยแบ่งแยกใด ๆในยุควิกฤติของโลกปัจจุบัน ทุกศาสนาจะต้องก้าวข้ามพรมแดนและบริบทเฉพาะของตนเอง นึ่คือข้อเสนอของอาจารย์เสน่ห์ ที่มองเห็นว่า   เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี เแทธวินทิขณะนี้โลกมีวิกฤติ ทุกศาสนาจะต้องก้าวข้ามพรมแดน ขอบเขตจำกัด และบริบทเฉพาะของตนเอง เพื่อประสานกำลัง ให้เกิดพลังแห่งศาสนธรรมในการเผชิญวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นกับมนุษยชาติและนิเวศน์วิกฤตินี้ถึงขั้นเปลี่ยนอย่างรุนแรง รวดเร็ว เหมือนนํ้าเอาไปแช่เย็น ถ้านิ่งๆ ไม่มีการสะเทือน เย็นลง นํ้ายังเป็นนํ้าอยู่ทั้งๆ ที่ถึงจุดควรจะแข็งตัวแล้ว พอสะเทือนก็กลายเป็นแผ่นแข็ง พรวดเดียวเต็มผิวหน้าเลย อย่างในต่างประเทศ นํ้าในสระบางสระพออากาศเย็นลง มันไม่แข็ง แต่อยู่ๆ มันก็พรึบแข็งทันที


มะกรูดไล่หนูแม้แต่ปลาก็หาที่ผุดขึ้นมาหายใจไม่ได้ นิ่คือวิกฤติ มันเป็นการเปลี่ยนทันที เหมือนนํ้าที่เอามาใส่กาต้มแล้ว เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 100องศาที่ความดันปกตินํ้าอาจยังไม่เดือด แต่พอเคาะ ก็เดือดๆ นิ่คือวิกฤติสำหรับชีวิตวันนี้ พรุ่งนี้ ตื่นขึ้นมาก็เสวยสุข ถ้าเกิดรุ่งเช้าแล้ว ไล่หนู ถ้ามันไม่มีรุ่งเช้าจะว่าอย่างไรอะไรทำใทวิกฤติเกิดขึ้น? อาจารย์เสน่ห์ บอกว่า ภายใต้กระแสอวิชชาความไม่รู้ ความโง่ ผมเดาว่าความหมายของอาจารย์ก็คือ ไม่รู้จริงในเรื่องที่ควรรู้ แล้วกระแสโลกาภิวัตน์คือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือว่าทุกแห่งในโลก ข่าวสารข้อมูลถึงกันหมด เป็นการใช้ระบบถ่ายเทข่าวสารข้อมูลชบวนการนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้!ด้ แต่มันอาจจะเป็นขบวนการที่ปรารถนาจะครองโลกนี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ความไม่รู้นี้เองจึงมีความหมายมากเราไม่ได้อยู่ในโลกยุคที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรม ไม่มิ'ใคร’ไปทูลพระองค์ท่านว่า คนรู้บางคนคิดเหมือนพระองค์ในบางระดับ คนกรีกรุ่นเดียวกับพระองค์ท่านก็ประกาศความเป็นอนิจจังในวิถีชีวิตแล้ว  เครื่องไล่หนูราคา แต่ไม่รู้กันความเป็นอนิจจัง ความทนในสภาพเดิมไม่ได้ ลี่งเหล่านี้ รู้!ปแล้วก็เป็นทุกข์หลายแห่งได้ประกาศแต่หลักอนัตตาชองพระพุทธเจ้า รู้สืกว่า'ไม่มี'ใครประกาศจนกระทั่งพระพุทธเจ้าประกาศ แต่โลกเดี๋ยวนี้!มใช่เป็นอย่างนั้น มันรู้กันหมดใครทำอะไรก็รู้กันหมด

วิธีไล่หนู

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวิธีไล่หนูแบบเดิมๆ


 อาหารเสริมฟอลาชิน (folacin) ในอัตรา 200% ของระดับที่ร่างกายต้องการประจำวัน สามารถกำจัดความพิการของเส้นทางประสาท (ที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์) ไต้ ความพิการนี้ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบกันทั่วไปเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า สปีนัล บิพิดา (spinal bifida ซึ่งเป็นความพิการของสมองและหลัง เด็กที่พิการเช่นนี้มาแต่กำเนิด ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้)ศูนย์ควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ไต้ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สตรีวัยเจริญพันธุ รับประทานฟอลาชิน ขณะเดียวกัน ก็มีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งของรัฐบาลกลาง คือองค์การอาหารและยา ซึ่งกำลังดำเนินความพยายามอย่างจริงจังที่จะทำให้อาหารเสริม เป็นเหมือนกับยาอันตราย ซึ่งต้องให้แพทย์สั่งo เป็นที่ปรากฎแล้วว่า สารอาหารต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าคำแนะนำว่าร่างกายควรจะได้รับเป็นประจำทุกวัน (หรือระดับ อาร์ดีเอ) ประกอบด้วยวิตามินบี6 ธาตุสังกะสี ซีลีเนียมและวิตามินอี จะช่วยเพิ่มหน้าที่ของภูมิคุ้มกันให้สูงกว่าที่  ยอมรับว่าเป็นระดับ “ปกติ” ซึ่งระดับปกตินี้ ประกอบด้วยการเป็นหวัดปีละ

6 ครังและมีโอกาสเกิดมะเร็งในท้ายที่สุด 33% วิตามินอีเสริม  เครื่องไล่ยุง ที่ระดับ 600% ของระดับอาร์ดีเอ ช่วยลดดวามเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจลงได้อย่างมาก อาหารเสริมจำพวกไนอะซิน เป็นสารที่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นพิษซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในซีรั่ม หรือนํ้าเลือดลงได้ เมื่อรับประทานในระดับ1000% ของระดับอาร์ดีเอ  ปัญหาทางจิตชนิดที่เป็นกรรมพันธุบางอย่าง รวมทั้งออทิสซึ่ม (หรือสภาพ“จิตบอด”) สดีโซเฟรเนีย (จิตเภท หรือจิตแตกไม่รู้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นภาพหลอน) และความผันผวนของอารมณ์ที่เรืยกว่า ไบโพลาร์ (bipolar คือมีอารมณ์หดหู่ซึมเศร้าอย่างแรง สลับกับความร่าเริง เป็นสุขปลาบปลื้มอย่างมาก)ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเหล่านี้ จะมีอาการดีขึ้น และบางครั้งก็หายได้ หากได้รับสารอาหารในระดับที่ให้เพื่อการรักษา ในกรณีของออทิสซึ่ม เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี ก็ให้วิตามินบี-6 กับธาตุแม็กนิเซึยม สดีโซเฟรเนีย ให้สารอาหารมากมายหลายอย่าง และไบโพลาร์ให้สารฟอสเฟไทติลคอไลน์ (phosphatidylcholine) กับไทโรซึน (tyrosine)5โดยสารสำคัญแล้ว สารอาหารต่างๆ เป็น “กลไกที่ปรับการตอบสนองทางชีววิทยา” ซึ่งสามารถเลือกได้ ด้วยการพิจารณาถึงผลข้างเคียง ประสิทธิผลและค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) หากต้องการดูผลการศึกษานับพันๆ ชิ้น ซึ่งแสดงคุณค่าในเชิงรักษาโรคของสารอาหารต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ ให้ลึกซึ้ง ขอให้ดูหนังสือเรื่องHealing Nutrients (สารอาหารที่เยียวยาให้หายจากโรค  โดย ดร.แพ็ตทริคควินลิน)Nutritional Influence on Illness (อิทธิพลของโภชนาการต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย) ของนายแพทย์เมลวิน เวอร์บาค (Melvyn Werbach, M.D.)The Real Vitamin and Mineral Book (หนังสือตำราวิตามินและแร่ธาตุแท้) ของดร. ซารี ไลเบอร์แมน (Shari Lieberman, PhD, RD)The Encyclopedia of Natural Medicine (สารานุกรมการแพทย์ธรรมชาติ)ของไมเคิล มุร์เรย์ (Michale Murray ND)The Doctor’s Vitamin and Mineral Encyclopedia (สารานุกรรมวิตามินและแร่ธาตุสำหรับแพทย์) ของนายแพทย์ เซลดอน เฮนด์เลอร์ (SheldonHendler, MD.)มีแนวโน้มที่ซัดเจนและไม่ผิดพลาด ในงานวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าสารอาหารในขนาดสูง มิคุณในเชิงที่อาจช่วยในการรักษาโรคได้ โดยมิผลข้างเคียงน้อยมากการประสานกับการแพทย์ กำจัดหนูในบ้าน การนำเอาอาหารเสริมมาร่วมประสานกับวิชาการด้านเนื้องอกวิทยาในแบบดั้งเดิม เพื่อการรักษาเนื้องอก มิลู่ทางว่าจะเติบใหญ่งอกงามขึ้นตลอดช่วงทศวรรษที่ 1990 และจะกลายมาเป็นแบบอย่างการรักษามะเร็งแบบรอบด้าน ที่ได้รับการยอมรับ ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและมีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่าย ผมยังไม่เห็นข้อมูลที่แน่นอนใด ๆที่แสดงว่า การรักษาด้วยโภชนาการที่เหมาะสม จะลดคุณค่าของวิธีการรักษามะเร็งอย่างที่ใช้กันอยู่ กล่าวโดยย่อแล้ว ข้อได้เปรียบของการนำเอาโภชนาการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งมีดิงต่อไปนื้คีอ1.    หลีกเลี่ยงการขาดสารอาหาร มะเร็งสร้างภาระอันหนักหน่วงให้แก่ร่างกาย มีบ่อย ๆ ที่ทำให้เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อล้วน ๆ ซูบลงไป เพราะร่างกายจะ“กิน” แหล่งสำรองโปรตีนของตัวเองเพื่อประทังชีวิตไป เนื้องอกเป็นกาฝากสำคัญที่สูบเอาอาหารสำรองไปจากร่างกายที่มันสิงสู่อยู่   กาวดักหนู  มีบ่อยครั้ง ที่อาการอย่างแรกของโรคมะเร็ง คือนํ้าหนักลด เนื้องอกมากมายสามารถทำให้ตัวคนที่มีมันมาสิงสู่อยู่ หมดความอยากอาหาร การขาดอาหารทำให้ผู้ป่วยยิ่งอ่อนแอมากขึ้น เมื่อเนื้องอกโตขึ้น และยังอาจติดเชื้อได้ง่ายขึ้น มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์น้อยลง ขณะเดียวกัน ก็สูญเสียคุณภาพชีวิตไปมากโภชนบำบัดจึงเป็นการรักษาอย่างเดียวที่ช่วยได้ในเรื่องการขาดสารอาหาร2.    ลดอาการอันเกิดจากการรักษามะเร็งแบบธรรมดา ผู้ป่วยที่ได้รับการบำรุงอย่างเหมาะสม จะประสบกับอาการคลื่นไล้น้อยกว่าคนไข้ที่ได้รับการรักษา  ตามโปรแกรมตามหลักเนื้องอกวิทยาปกติ ไม่รู้สึกทรมาน รวมทั้งไม่ผมร่วงมากเท่าและสร้างความเป็นพิษแก่อวัยวะน้อยลง    บางครั้ง คนไข้โรคมะเร็งจะเลิกการรักษาเพราะผมร่วง ซึ่งเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดแทบทุกคน กระนั้นการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่า หากว่า ให้ผู้ป่วยรับวิตามินอีวันละ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1600 หน่วยสากลเป็นประจำทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มการรักษา ผู้ป่วยที่ผมจะไม่ร่วง จะมีถึง 69%6

เมื่อให้สารแอนตี้อ็อกชิแดนท์ในปริมาณมากแก่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด  กรงดักหนู ความอ่อนเปลี้ยและคลื่นไส้ที่เป็นผลตามมา จะสามารถลดลงได้อย่างมาก    ผลข้างเคียงที่ปรากฎทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของเคมีบำบัด ก็คือแผลในปาก หรือเยื่อบุอักเสบซึ่งผู้ป่วยจะเจ็บปวดมาก และมีส่วนทำให้การบริโภคอาหารเป็นไปอย่างจำกัดจำเขี่ย ในการศึกษาแบบที่ให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่รู้ว่าใครได้รับยาจริงหรือยาหลอกปรากฎว่า ผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินอีเฉพาะที่ ตรงบริเวณที่เป็นแผลเจ็บในปากปรากฎว่าผู้ป่วย 67% มีอาการดีขึ้นในระยะ 5 วันที่ได้ทดสอบ ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกเพียง 11% เท่านั้น ที่แสดงว่ามีอาการดีขึ้น7 เบต้า-คาโรทีนได้แสดงให้เห็นว่ามิความสามารถในทำนองเดียวกัน ในการป้องกันแผลในปากพวกนี้โต้8 เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว ที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่า การปรับปรุงคุณภาพของอาหารโดยรวมก่อนและระหว่างการรักษาด้วยกา ฉายรังสี จะทำให้ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อรังสีบำบัดได้ดีขึ้น

วิธีไล่หนู

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้สมุนไพรกำจัดกลิ่นหนูตาย วิธีธรรมชาติที่สามรถทำเองได้ง่ายๆ มีงานหนักคือเฝัาหน้าเครื่องรับวิทยุ ใครที่ไม่มีอะไรทำหลังจากจะช่วยตรวจปรู๊ฟบ้างแล้วก็มองหาที่นอน ใครที่ใช้เก้าอี้ก็ต้องใช้เก้าอี้สามตัวตั้งเรียงสลับพอเหมาะ หาอะไรมาใช้ต่างหมอนเท่านั้น จะว่าไปแล้วการล้มตัวลงนอนไม่มีทางจะหลับได้สนิทเหมือนนอนบ้าน ยิ่งคุณวิจิตรด้วยแล้วไม่ต้องกลับบ้านเพราะอยู่ในย่านทหารเรือแถมต้องฝ่าด่านทหารบกกับตำรวจ๓๐ มิถุนายน ตื่นเช้าล้างหน้า แปรงฟัน (ชื้อหาใหม่พร้อมยาสีฟัน)เส!จสรรพต้องหามื้อเช้ากินกันเองแถวสี่พระยาหากินได้ไม่ยาก ข้าวราดแกงมีตั้งแต่เช้าหรือแม้แต่ข้าวหน้าเป็ด ผมจำไม่ได้ว่าคุณทนงนอนโรงพิมพ์หรือเป็นคุณพูนศิลป็ คนใดคนหนึ่งนี่แหละลังงานว่าให้เอารถออกตระเวนมีผม-เฉลิมและบรรจบพร้อมอนันต์ช่างภาพจุดแรกเลี้ยวไปทางสีลม โรงพยาบาลเลิดสินหัวถนนมีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง เสร็จแล้วย้อนออกมาทางเจริญกรุงเพื่อจะมุ่งไปโรงพยาบาลกลางเก็บจำนวนคนเจ็บและดูรายชื่อคนเจ็บเผื่อจะมีคนสำคัญถูกลูกปีน บรรยากาศตามถนนที่เคยจอแจคับคั่งด้วยยวดยานก็ลดน้อยลงมากทีเดียวจาก'โรงพยาบาลกลางลัดออกมาสำราญราษฎร์-ซนะสงคราม-เข้านางเลิ้ง-ออกพญาไท-แวะปทุมวันแล้วขับรถมาตามถนนอังรืดูนังต์ หยุดตรงสี่แยกก็เห็นรถจี๊ปตระเวนของ “พิมพ์ไทย” ผ่านหน้าไป มีฝ่ายปราบปรามตามไปด้วย เราหยุดรถตรงนั้นมองตามไปก่อนจะตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอย่างใด แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจี๊ปฃอง “พิมพ์ไทย” ที่กำลังจะกลับเข้าโรงพิมพ์ที่สีลมนั้น ไกลออกไปเป็นกำลังของทหารเรือที่ตั้งรับ ส่วนทางด้านหลังจี๊ปนักข่าวก็เป็นทั้งตำรวจและทหารบกสาดกระสุนเข้าไปหา เรียกว่าเหมือนเอาจี๊ปคันนั้นเป็นรถกังกำบัง จี๊ปคง สมุนไพรดับกลิ่นหนู ไม่ยอมที่จะถูกใช้แบบนั้น คนขับหักลงคูข้างถนน

 (สมัยนั้นหน้าจุฬาลงกรณ์ฯ มีดูนํ้าค่อนข้างกว้างยาวไปตามแนวถนน)ทุกคนเปียกนํ้ามอมแมมแต่ก็ดีกว่าที่จะมีใครสักคนหรือสองคนถูกลูกปีนเดชะบุญที่ฝ่ายทหารเรือมิได้ยิงสวนออกมา จากสาเหตุนั้นทำให้ทั้งตำรวจ-ทหารบกกระจายกันออกหมอบอยู่ข้างถนน ส่วนจี๊ป “ทิมพํใทย” กสับมากู้เมื่อใดก็ไม่ทราบตกบ่าย ผมถูกปล่อยเดี่ยวพร้อมด้วยกล้องถ่ายรูป คุณอนันต์ส่งกล้องให้พร้อมกับบอกว่า “ฟิล์มตัด” หมายถึงว่า เป็นฟิล์มที่ตัดมาจากกล้องไหนก็ไม่รู้ เอาส่วนที่ถ่ายแล้วออกไปล้าง ส่วนที่เหลือใส่เข้าไปใหม่,ผมไม่ได้ซักอะไรอีก คว้ากล้องได้ก็ออกมาหารถที่จะไปโรงพักกลางกับโรงพยาบาลกลาง เมื่อมาถึงโรงพักกลางแล้วผมก็เตร่เข้าไปที่ห้องขังเผื่อว่าจะพบการจับกุมผู้ต้องหาบ้าง ถามเสมียนเวรก็สันหน้า ไม่พูดอะไรเลยผมจึงตัดสินใจจะเดินไปโรงพยาบาลกลางเพราะไม่ไกลเลยแต่พอเดินมาถึงหัวมุมวัดคณิกาผล (อยู่เยื้อง+โรงพักกลาง) ก็รู้สึกตัวว่ามีใครจับแขนผมไว้ เมื่อหันมาจึงพบว่าเป็นพลตำรวจ “มีเรื่องอะไรหรือ” ผมถาม“ผู้หมวดให้ผมพาคุณไปพบ” เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี  นั่นคือคำตอบผมไม่คิดอะไรมากเดินตามพลตำรวจคนนั้นไป ซึ่งพาผมเข้าไปในห้องของร้อยเวร (ผมนึกชื่อไม่ออก) แล้วผมก็ถาม “มีอะไรกับผมหรือครับ”“ขอฟิล์มในกล้องให้ผม”ผมนึกถึงคำของคุณอนันต์ว่าเป็นฟิล์มที่ตัดมาก็จริง แต่เกิดความไม่แน่ใจว่ามีการจำสลับหรือเปล่า ฟิล์มในกล้องอาจจะค้างอยู่ยังไม่ได้ตัดออกก็ได้ ผมนิ่งและตัดสินใจไม่ได้ “เอ้า ว่าไง”เมื่อถูกกระตุ้นเช่นนั้นผมก็ตัดสินใจเอากล้องออกมาและทำอย่างเร็ว คือเปิดหลังกล้องทันทีเพราะถ้าจะมีฟิล์มค้างอยู่ภาพที่ถ่ายไว้ก็จะเสีย๑๒๒ ฝ่าทะเลนํ้าหมึกปรากฏว่าเป็นฟิล์มที่ตัดแล้ว ผมทำไม่รู้ไม่ซี้ม้วนฟิล์มส่งให้โดยดีแล้วนายร้อยเวรผู้นั้นก็สอบปากคำ ด้วยคำถามที่ว่าก่อนหน้านี้แวะที่ไหน ถ่ายรูปหรอเปล่า มีการถ่ายภาพในโรงพักนี้หรือเปล่า ผมตอบตามตรงทุกคำถามดูเหมือนจะมีคำถามอื่นอีก เส!จแล้วก็ให้ผมเซ็นชื่อท้ายคำให้การหลังจากอ่านให้ฟังอีกครั้งแล้วผมยกมือไหว้เพื่อจะลากลับ คว้ากล้องถ่ายรูป

“ยังเอาไปไม่ได้”“ยึดไว้หรือครับ” นายร้อยเวรผู้นั้นพยักหน้า ผมจึงเดินออกมาจากห้องนั้นแล้วกลับเข้าโรงพิมพ์ทันที จากนั้นเล่าเรื่องให้คุณสมบูรณ์ฟังทั้งหมด คุณสมบูรณ์หันไปหยิบโทรศัพท์“ทำอย่างนี้ไม่ได้” คุณสมบูรณ์บ่น แล้วจัดแจงต่อโทรศัพท์ ผมไม่ทราบว่าต่อไปที่ไหนผมจึงหันออกมา ได้ยินคุณสมบูรณ์พูด “ที่นี่หนังสือพิมพ์เดลิเมล์ ผมสมบูรณ์บรรณาธิการพูด ขอพูดกับท่านรอง” ผมชะงักฟัง จึงได้ยินคุณสมบูรณ์พูดต่อด้วยการเล่าเรื่องของผมและถามว่า“ตำรวจ,ไม,มีอำนา1จยิดเอากล้องถ่ายรูป'ไว้ คนของผมไปทำงานตามปกติผมยืนยันครับว่า เราไม่ได้อยู่ข้างไหนทั้งนั้น”เมื่อวางโทรศัพท์แล้วคุณสมบูรณ์จึงบอกว่า “เขาจะลังให้คืนกล้อง”เรื่องที่เกิดขึ้น ผมเล่าให้เพื่อนฝูงฟัง ปรากฏว่าวันนั้นมืการยิงตอบโต้กันระหว่างเครื่องบินเอที ๖ ของกองทัพอากาศที่บินมา ๒ หมู่ หมู่ละ เครื่อง เป้าหมายคือกองเรือรบ กรมอู่ทหารเรือ และยังปรากฏอีกว่าเรือรบหลวงศรีอยุธยาก็ถูกระเบิดจนเอียงกระเท่เร่ เรือยังไม่จมทันที ซึ่งปรากฏต่อมาว่ามืการนำจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกมาจากเรือลำนั้นด้วยความปลอดภัยก่อนพระอาทิตย์จะลาลับฟ้า  สัญญาณคลื่นไล่หนู คุณวิจิตรโผล่เข้ามาสำนักงานพร้อมด้วยผู้ชายคนหนึ่ง ผิวคล้ำ เอาฟิล์มม้วนหนึ่งมายื่นให้คุณสมบูรณ์พร้อมกับบอกว่า “เป็นฟิล์มเรือศรีฯ ที่ถูกทิ้งระเบิด” เมื่อล้างออกมาแล้วเป็นภาพ-ข่าวที่สวยงามมาก “คนถ่ายอยู่บ้านริมนํ้าฝังธน เขาไปหาผม พอรู้ว่าเป็นภาพอะไรกิรีบหารถมาทันที” คุณวิจิตรบอกช่างภาพผู้นี้จะถือว่าเป็นมือสมัครเล่นกิได้ แต่ต่อมานั้นถือว่าเป็นมือฉมัง มีร้านถ่ายภาพชื่อ “โมนาลิซ่า” เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับพระเครื่องจนขึ้นชื่อลือชาเขาคือประชุม กาญจนวัฒน์ ผู้เริ่มต้นเข้าวงการด้วยภาพเอียงกระเท่เร่ของเรีอรบหลวงศรีอยุธยาที่กล่าวขวัญกันที่วไปในตลาดสี่พระยากับบางรัก ปรากฏว่าข้าวสารขึ้นราคาจาก ก.ก.ละ ๑๕บาท-เป็น ก.ก.ละ ๒๗ บาท เรียกว่าเกือบเท่าตัว หมูเนื้อแดงจาก ก.ก.ละ๑๕ บาทขึ้นเป็น ๑๗ บาท ผักสารพัดขึ้นราคาหมด คนขายบอกว่า กำจัดหนู ซาวสวนผักยังไม่แน่ใจว่าจะยิงกันต่อไปอีกนานไหม แต่มีบางคนบอกว่าเมื่อคืนก่อนยังได้ยินเสียงจอมพล ป. อยู่เลย เห็นว่าพูดมาจากเรือศรีฯ ข่าวคราวจึงอยู่ข้างสับสน สำหรับกองสัญญาณนั้นถูกยึดและข่าวว่ามีการจับผู้การกองสัญญาณ หัวถนนวิทยุด้วยกองสัญญาณนื้ใซ้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงรายงานเหตุการณ์ตลอดเวลา จนถึงแค่วันที่ ๓๐ มิถุนายนก็เงียบหายไปผมจะไม่กล่าวถึงการ “จี้” จอมพล ป. โดย น.ต.มนัส จารุภา ให้ยาวความ  เครื่องไล่หนูราคา แต่จะเล่าถึงผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่ฝ่ายก่อการพ่ายแพ้และกลายเป็นกบฏไปทันทีนั้นทำให้มีการเรียกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไปพบโดยขอให้เสนอข่าวและภาพในทางสร้างสรรค์ อย่าเสนอในด้านที่อาจก่อความแตกร้าวได้ ขณะเดียวกันจอมพล ป. ก็ขอบคุณฝ่ายปฏิบัติการของทหารบกและทหารอากาศที่สามารถสยบ “กบฏ” ลงได้ในเวลาไม่นานนัก


เครื่องไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมุนไพรไล่หนู พืชผักสวนครัวที่สามารถไล่หนูอย่างได้ผล รัฐบาลในยุคนั้นไม่ค่อยจะมีการให้สัมภาษณ์แบบล้อมหน้าล้อมหลังอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วการที่จะเอาไมโครโฟนไปจ่อปากพร้อมป้อนคำถามนั้นคงไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้นักข่าวที่หาข่าวการเมืองจึงมักต้องไปเดินท่อมๆ แถวมหาดไทยหรือกระทรวงพาณิชย์ ปัญหาเรื่องข้าวหรือเกษตรฯ กลาโหม เรื่องสาธารณสุข หรือกระทรวงศึกษาธิการน่าจะกล่าวได้ว่า ใครจะทำอะไรก็ทำไป ข่าวลารแทบจะไม่ปรากฏ  บ่อยนัก และนายกรัฐมนตรีก็จะไฝรับรู้หรือแถลงถึงการบริหารงานของกระทรวงที่ท่านไม่ได้สวมหมวกอีกใบ ซึ่งมักจะเป็นกลาโหม อันเป็นกระทรวงกำลังหลักที่สำคัญที่ลุดในยุคนั้นเมื่อจอมพล ป. “มีท เดอะ เพรส” แถมอนุญาตให้เปิดไฮด์ปาร์กวิจารณ์รัฐบาลได้ จะว่าไปก็มีนักการเมืองหลายคนเหมือนกันที่เปิดไฮด์ปาร์กโดยใช้สนามหลวงเป็นสถานที่ มีการตั้งไมโครโฟนขนาดธรรมดาพร้อมขยายเสียงด้วยสำโพงที่ไม่ใหญ่โตอะไรนักระหว่างไฮด์ปาร์กจะมืนายตำรวจนอกเครื่องแบบมาลังเกตการณ์ซึ่งอาจจะเก็บข้อใหญ่ใจความที่พูดไปรายงานหรือไม่นั้นก็สุดรู้ได้เรื่องของการ “มีท เดอะ เพรส’’ นี้ ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น“เดลิเมล์รายวัน” อันเป็นสนามแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือทำให้เป็นตัวเป็นตนสำหรับผมก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ก่อนหน้าที่คุณสนิทลาออกมีนักข่าวก้าวเข้ามาไม่น้อยการทำหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์อักษรหรือยุคนั้นจะเรียกว่า พนักงานตรวจปรู๊ฟ  ไล่หนูบนฝ้า ของคุณสาร บรรดาศักดิ้ ก็ขยับก้าวขึ้นมาเป็นนักข่าวที่มีผีเมือทีเดียวมี คุณสว่างวงต์ กรีบุตร นักหนังสือพิมพ์รุ่นใหญ่เข้ามา มี สมบุญอมรปัญญา มี กิตติ สุคนธายนต์การทำงาน “เบื้องหลังข่าว” ในนาม “เดลิเมล์” ของคุณสนิทกับผม แถมมีรายปักษ์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งฉบับ จะว่าไปก็ไม่มีอะไรต้องหนักใจหนังสือที่เกี่ยวกับ

 “เบื้องหลังข่าว” นี้ ค่ายสีลมเป็นผู้ออกมาวางตลาดก่อนใครอื่น “พิมพ์ไทยเบื้องหลังข่าว” ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือ“พี่อีศรี” หรือคุณอิศรา อมันตกุล นั่นเองเท่ากับว่า เดลิเมล์กับพิมพ์ไทยมีการแข่งขันกันทั้งรายวันและรายเดือน ส่วนนิตยสารอื่นของค่ายสีลมอีกหลายฉบับไม่มีใครต่อกรด้วย“เดลิเมล์วันจันทร์” ภายใต้การดำเนินงานของคุณมานิต ศรีสาครเจ้าของนามปากกา “สีน้ำ” ตอบจดหมายผู้อ่าน ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ติดอกติดใจผู้อ่าน เป็นนิตยสารที่บินเดี่ยวและบินโลดก็ว่าได้คุณสุภัทรอยู่ที่ตรงนั้นไม่นานนักก็ลาออกและไปอยู่กับนิตยสารอื่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันไม่น้อย คุณวิจิตร คุณาวุฒิ นัยว่าไปนั่งที่ “ปิยมิตร”นิตยสารที่มี “นายทำดี มีเรือช่วย” เป็นบรรณาธิการ ซึ่งชื่อที่แท้จริงแล้วคือนายสุธรรม์ นาวานุเคราะห์ ผู้เป็นเพื่อนสนิทที่ฃอเรียก1ว่า “เข้าไล้” กันกับคุณวิจิตรก็ว่าได้ที่นั่น เมื่อผมแวะเวียนไปเยี่ยมหรือพบคุณวิจิตรทำให้ผมได้รู้จักคุณศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์  กำจัดหนู นักเขียนผู้โด่งดังในสมัยนั้นด้วย  ในส่วนที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์รายวัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าสำคัญก็ได้ นั่นคือการขยายคอลัมน์บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปกติจะจัดแบ่งออกเป็น ๗ คอลัมน์มานานนักหนาแล้ว เพิงจะมาขยายเพิ่มเป็น ๕ คอลัมน์ ตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๙๗ และขอขึ้นราคาขายเป็นฉบับละหนึ่งบาทสมุนไพรไล่หนู

  (ก่อนหน้านี้คือราวกลางปี ๒๕๙๕ ขึ้นจากห้าสิบสตางค์เป็นเจ็ดสิบห้าสตางค์) ราคาใหม่นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๙๗เป็นต้นไปการขยายออกเป็นแปดคอลัมน์นั้นขนาดของกระดาษก็มิได้ขยายกว้างหรือยาวขึ้นกว่าเก่า เพียงแต่ “บีบอก” ให้แคบเข้ามาอีกหน่อยแล้วบีบเนื้อที่ของแต่ละคอลัมน์ซึ่งถ้าจำไม่ผิด คอลัมน์มีความกว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ก็สามารถทำให้เป็นแปดคอลัมน์ได้ ดูเหมือนร่นแล้วหนึ่งคอลัมน์เหลือราวๆ ๕ เซนติเมตรการทำเป็นแปดคอลัมน์ประโยชน์ที่ได้โดยตรงคือ การคิดค่าโฆษณาที่เอาความสูงคูณกับขนาดคอลัมน์ เช่น ใช้เนื้อที่สองคอลัมน์ สูงหนึ่งนิ้วเท่ากับสองคอลัมน์-นิ้ว คูณด้วยอัตราค่าโฆษณาที่กำหนดไว้เป็นคอลัมน์-นิ้วละเท่าไหร่...เรียกว่าได้เงินเพิ่มนั่นแหละในเดือนกัดมาคือมีนาคม รายการ “มีท เดอะ เพรส” ยังอยู่ วันที่๙ มีนาคม ๒๕๙๗ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีแต่งสูทสืขาวเนคไทเขียว ที่กระเป๋าซ้ายของเสื้อนอกแลบด้วยผ้าเช็ดหน้ามีลายเล็กๆมีนักข่าวไปนั่งเก้าอี้ไม่กี่คน จอมพล ป.ก็เลยถือโอกาสบอกว่าไม่มีเรื่องสำคัญที่จะแถลง ขอทำหน้าที่เป็นผู้ตอบปัญหาหรือคำถามก็แล้วกันจะว่าไป ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็มาถึงห้องแถลงล่ากว่ากำหนดถึงครึ่งชั่วโมง คือกำหนดเวลา ๑๐.๐๐ น. แต่มาถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. รายการ“มีท เตอะ เพรส” จึงลดความน่าสนใจไปหาความกร่อยลงทุกทีและเลิกไปในที่สุดไม่ทราบเหมือนกันว่ารายการ “มีท เดอะ เพรส” ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะมาแนวเดียวกันหรือไม่เทียงแต่

“มีท เดอะ เพรส” แล้ว ฯพณฯ ก็ยังให้ล้มภาษณ์แบบรุมล้อมเหมือนเดิมปี ๒๔๙๗ นี้ต้องถือว่าเป็นจุดหักเหไม่น้อยเลยของ “ค่ายสี่พระยา”เพราะได้มีการเจรจากันระหว่างนายแสง เหตระกูล กับคุณสนิท เอกชัยที่จะให้เข้ามานั่งทำหน้าที่แทนคุณสมบูรณ์วิรียศิริ ซึ่งมีผลงาน1โม่เข้าตาและทำท่าจะลดลงด้วยชํ้าความเป็นเพื่อนที่รักใคร่กันไม่น้อยทำให้คุณสนิทต่อรองขอให้คุณสวัสดิ้ ตัณฑสุทธี้ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศรับหน้าที่บรรณาธิการแทนโดยคุณสนิทจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการมีการเจรจากันต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นที่ตกลงกันได้ในเดือนกรกฎาคม๒  เครื่องไล่หนูราคาถูก ป้ายซื่อที่แสดงตำแหน่งบรรณาธิการและหัวหน้ากองบรรณาธิการปรากฏในวันที, ๖ กรกฎาคม...ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจึงเกิดขึ้นกับ “เดลิเมล์รายวัน”เฉพาะอย่างยิ่งในหน้า มีคอลัมน์ “ศาลาสารพัดนึก” ที่ควบคุมโดย“ทินกร ลดศรี” กำหนดเปิดศาลาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคมการพ้นหน้าที่ของคุณสมบูรณ์นั้นยังคงปรากฏซื่อเป็นที่ปรึกษาอยู่นักข่าวเกือบทั้งหมดไม่มีผูใดลาออก มีการปรับรูปแบบการเขียนข่าวสำคัญประจำวันด้วยการให้ “หัวตอน” โดยใช้ประเด็นในเนื้อข่าวส่วนนั้นขึ้นมาเป็นตัวพิเศษ (ใช้ตัวกลางหนา) ก่อน แล้วจึงเป็นเนื้อหาของข่าว ฉะนั้นจะมี “หัวตอน” เป็นระยะๆ ไปจนจบข่าวนั้นคอลัมน์ “มุมกลับ” ที่มืมาแต่แรกเริ่มได้เปลี่ยนไปเป็น “จี้เล้น” ในหน้าสามที่มีการเสนอข่าวที่เก็บมาช่วงเช้าและข่าวต่างจังหวัด ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือน “น้าหอม” จะรับภาระเหมือนเดิมเครื่องไล่หนูไฟฟ้า

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เครื่องไล่หนูของแท้ของปลอมสังเกตุอย่างไร

เครื่องไล่หนูไฟฟ้าราคา

 “เธอไม่นับถือ โพซี...บทกวีของฉัน” คำบ่นตามปกติของเขาต่อโลก “ฉันมีธรรมเนียมที่จะส่งบทกวีให้เธอทางโทรศัพท์ทุกเช้า ฉันเคยบอกนายแล้วนี่’’“จริง เหรอ” ผมคงต้องปกปิดความสยองขวัญที่เขาทรมานหญิงสาวผู้น่าสงสารไว้ บทกวีของเขาจริงๆ แล้วมันก็คือรายงานเรื่องการสืบพันธุโดยดึงเอาส่วนที่โรแมนติกออกไปหมดนั่นแหละ“เออสิ และนายรู้มั้ย ฉันพบว่าเธอลบมันออก”“ลบออกเหรอ”“ใช่เพื่อน เหลือเชื่อเลยมั้ยล่ะ”“ใช่” ผมพูด แต่ในใจบอกว่า ไม1เลยว1ะ มันเป็นอะไรที่ไม่เหลือเชื่อเอามากๆ การลบบทกวีของเขาเป็นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติพอๆ กับการหลับตาเมื่อยุงสักตัวพยายามจะเอาหัวโหม่งเบ้าตาคุณ“ก็ใช่น่ะสิ ฉันถามเธอว่าขอฉันดูโทรศัพท์หน่อย เผื่อจะฃอก๊อบปีบทกวีเก็บไว้ด้วย แล้วเธอบอกว่าเธอลบมันไปแล้ว ดังนั้นฉันก็เลยชิงเธอซะ”“นายชิงเธอเหรอ” นี่เป็นคำใหม่สำหรับผม ผมแค,หวังว่ามันจะไม่มีความรุนแรงนะ “แล้วนายมาทำอะไรที่ไมอามีนี่วะ ฉันนึกว่านายจะเดินทางรวดเดียวจบด้วยรถเกรย์ฮาวนด์ตรงไปที่สนามบินออร์แลนโดเลยเสียอีก”“ใช่'’ เขาดูเจ็บปวด “ฉันฟ่มเฟือยไปหมดแล้ว” แปลว่า เขาใช้เงินไปหมดแล้ว “ฉันมีเงินพอแค่มาถึงไมอามี ฉันกำลังคิดว่านายจะพาฉันไปเนวาดาด้วยรถของนายไดรึเปล่า”“ เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ในรถมินิเนี่ยนะ แต่มันมีที่พอแค่อเล็กชา ฉัน แล้วก็กระเป้าของพวกเรา อีกอย่างฉันก็ไม่ได้จะไปเนวาดาด้วย”“ไปสิ นายบอกว่านายจะไปลาสเวกัสนี่

"“ลาสเวกัสอยู่ในเนวาดาเหรอ” ตลกจัง ผมไม่เคยคิดถึงลาสเวกัสในแง่ว่ามันอยู่ในรัฐไหนมาก่อน มันคือลาสเวกัสก็แค1นั้น ความถี่ไล่หนูเหมือนวอชิงตันก็เป็นแค่วอชิงตัน“ใช่แล้วเพื่อน’' เจ้คดูดซิการ์อย่างอิ่มเอมหนึ่งที ดูเหมือนเขาจะคิดว่าเขาได้ที่นั่งในรถมินิเรียบร้อยแล้วด้วยการอธิบายสถานที่ของเมืองให้ผมรู้“ฉันต้องคุยกับอเล็กชาก่อน” ผมพูด ถ้าเธอกลับมานะ “ตอนนี้นายช่วยไปดูให้ทีสิว่าฉันจะเข้าไปอาบนํ้าได้หรือยัง ได้โปรด”เมื่อผมออกมาพบกับแสงอาทิตย์ข้างนอกพร้อมด้วยผมเปียกๆและเสื้อยืดที่เปียกติดหลังชุ่มโชก ส่วนเฮชุสกำลังเดินไปที่คาเฟ่ตรงนอกชาน เขาสวมเสื้อสูทสีฟอกขาวและเสื้อโปโลเชิ้ตสีฟ้าซีด ดูเหมือนทุกสิ่งเกี่ยวกับเขา ไล่หนูบนฝ้า รวมทั้งผิวและผมของเขานั้นเพิ่งจะถูกชักแห้งมาสดๆร้อนๆ“ไง เพื่อน” เขาพูด ใส่ความรู้สึกเวอร์น้อยกว่าปกติ“หวัดดี เฮชุส พวกนักเต้นอยู่ที่ไหนล่ะ”"อาาา” เขาถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์ และทั้งตัวลงกับเก้าอี้อย่างแรงตรงโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งที่ถูกจัดไว้สำหรับมื้อสายของเรา “พวกนั้นบ้าซิบเป๋ง"“มีอะไรเหรอ’’“พวกเขาบอกผมเรื่องบ้าๆ อะไรสักอย่างเกี่ยวกับ ดัน-เฟิร์ม-  วิ,ซ...ดันเฟิร์ฟาร์"“ดันเฟิร์มลินเหรอ ใช่สิ ผมว่าจะคุยกับพวกนั้นเรื่องนี้ด้วย”“เอาเถอะ ลืมไปได้เลยเพื่อน พวกเขาเป็นไอ้ขี้แพ้อยู่แล้ว” เขาฟาดมือกับโต๊ะเหมือนพระราชากำลังสั่งปลดมหาดเล็กน่าเบื่อไปโขยงหนึ่ง“คุณหมายความว่าไง”“ผมหมายความว่า นี่เป็นโอกาสดีเลิศในการแสดงของพวกเขาถูกมั้ย พวกเขาได้เต้นในที่สาธารณะ ทุกคนได้เห็นเขา แล้วพวกเขายังอยากให้ผม/จ,ายเงินให้เชาอีก แล้วก็เริ่มทำตัวงี่เง่าเรื่อง ดัน-ชิบ- ห่าไรนั่นลืมพวกนั้นไปเถอะเพื่อน ผมเตะตูดมันไปแล้ว”“งั้นเราก็'ไม,มีนักเต้นเหรอ พระเจ้าช่วย เฮ-ซูสสสส”“เดี๋ยวเราก็หานักเต้นได้เองละน่า กำจัดหนู ไมอามืน่ะเต็มไปด้วยนักเต้นน.ะ”“ไมใช่นัก เต้นระบำสกอตน่ะสิ”“แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะ มันก็คือการเต้นรำถูกมั้ย แค่ดนตรีแตกต่างกัน...เฮ้ ที่รัก” เขาลืมปัญหาของผมไปอย่างรวดเร็วเมื่อสาวคนหนึ่งร่อนผ่านไป ทำทำเหมือนกับกำลังเต้นแทงโก้เพียงคนเดียวก็พอเข้าใจได้ครับว่าในเวลาน้อยนิดขนาดนี้ สุรายาคงไม่สามารถจิ้มนิ้วของเธอหากลุ่มนักเต้นสกอตแถวนี้ได้ อย่างใกล้สุดก็คงแถวโนวาสโกเชีย1 ในแคนาดา ดูเหมือนเธอจะมีปัญหากวนใจอีกอย่างคือเพื่อนบ้านของเธอเสนอให้เธอยืมสกูตเตอร์ของเขาในขณะที่เขาติดรถไปทำงานกับเพื่อนคนหนึ่ง แต่เธอไม,แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ที่จะตกลงตามข้อเสนอนี้ แล้วเธอก็ดูจะสนใจความเห็นของผมเกี่ยวกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเธอครั้งนี้มากกว่าความตื่นตระหนกของผมที่ไม่มีอะไรจะจัดในงานอีเวนต์เสียอีก! โนวาสโกเชีย (Nova Scotia) จังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศแคนาดา เป็นพื้นที่

เครื่องไล่หนู